جایگاه های سوخت بنزین

تیموری

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

ممتاز

استان

اردبیل

شهر

خلخال

آدرس

خلخال - خیابان سی متری روبروی خیابان غفاری


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید