جایگاه های سوخت گازوئیل

فروشندگی ترمینال مسافربری تبریز

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

یک

استان

آذربایجان شرقی

شهر

تبریز

آدرس

ترمینال اتوبوسرانی تبریز


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید