جایگاه های سوخت بنزین

جایگاه ولیعصر

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

ممتاز

استان

کرمانشاه

شهر

کرمانشاه

آدرس

کرمانشاه خیابان سید جمالالدین اسد آبادی


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید