جایگاه های سوخت گازوئیل

جایگاه بیله سوار

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

خارج از طرح درجه بندی

استان

اردبیل

شهر

بیله سوار

آدرس

بیله سوار داخل محوطه گمرک


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید