جایگاه های سوخت بنزین و گازوئیل

جایگاه البرزقم

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

ممتاز

استان

قم

شهر

قم

آدرس

ابتدای جاده قدیم قم - تهران -بلوار خداکرم روبروی اداره کار


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید