جایگاه های سوخت گازوئیل

جایگاه اختصاصی طوس

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

یک

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

آدرس

کمربندی جاده بیرجند - زاهدان


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید