جایگاه های سوخت بنزین و گازوئیل

جایگاه اتوبان 2ساوه

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

یک

استان

مرکزی

شهر

ساوه

آدرس

اتوبان ساوه تهران کیلو متر 101


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید