جایگاه های سوخت بنزین و گازوئیل

جایگاه میامی

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

یک

استان

سمنان

شهر

شاهرود

آدرس

کمر بندی میامی


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید