مراکز درمانی پایگاه های اورژانس

کلاردشت


جاده ایمکان تقریبی روی نقشه


استان

مازندران

شهر

خسروشهر

آدرس

کلار دشت مرکز بهداشتی شهید لطیفی


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید